Blöt överfart…


En blöt men snabb överfart mellan Byxelkrok – Spåröbåk
Blöt då vi inte säkrat förluckan ordentligt… Man lär så länge man seglar ….