Det bare bar av…

Svärfar och jag polockade ner täckställningen och jag rantar runt på däck då det plötsligt bär av… Hela båten faller åt höger… Stannar kort därefter då hon inte kommer längre än till stöttorna som tur är.. Blev ett par timmar med att med domkraft räta henne igen med god hjälp av svärfar och Uffe.

20130427-152823.jpg
Resultatet efter rättning…

20130427-152931.jpg