Loftaleden

Tjejerna var på egna äventyr i helgen så Anna och jag fick ordna ett eget. Valet föll på att vandra Loftaleden i det vackra vårvädret med premiärövernattning i vårt nya Allak 3. En led som rekommenderas, mycket vacker och varierad med många fina fornlämningar.