Holmsjön

Vi övergav det gråa i Östergötland och flydde i till Sundsvall och familjen Englund…..

Första dagen blev det tur på Holmsjön…