GS hittar saltis på Dalsfjärden och Sandfjärden

Prognos: Sol och svaga vindar någon plusgrad.

Sörmland igen eller saltisförsök i St Anna eller kanske Tjust – valet föll på S.Finnö och Dalsfjärden där ingen av oss skrinnat tidgare, fanns liten förhoppning om nyis utan snö. Johan, Wim och Björn skrinnade.