Kvicka skär till Kvicksund

Wim och Robert samt undertecknad for på en lite längre resa för att fånga möjligheten till svart is.
Vi fick tji men en mycket fin och kul tur tillsammans med ELS.