Vinst på Vindommen!

En lång jobbnatt åtföljdes av en lång alldeles underbar skridskodag. Först avtalad ”date….” med Svartåkarna Fredrik& Mattias i Falla för färd på fantastiskt fina Vindommen. Tyvärr missade vi Fullbodasjön då den gick öppen!

Sedan hem till Grebo för en stunds familjemys på Ärlången för att avsluta dagen med några tänkvärda ord förmedlade av prästen i Grebo kyrka och fint flöjtspel av Lisa och Alice